Priamo u vás, v dohodnutom čase.

Disponujeme výbavou mobilných moričiek GRAMAX s hodinovým výkonom 5-10 t/hod. a UNIVAX s hodinovým výkonom 2-5 t/hod. Prísun osiva do moričiek je možné zabezpečiť samospádom v sýpke, alebo pomocou dopravníka v hale. Namorené osivo sa odoberá do vriec, alebo na odoberací pás.

Technické požiadavky na vybavenie:

Morička GRAMAX: zásuvka 3 x 380 V, 32 A

Morička UNIVAX: zásuvka na 220 V

Pri odbere namoreného osiva dopravníkom je potrebné disponovať zásuvkou na jeho pripojenie. Pre bližšie informácie a cenovú kalkuláciu kontaktujte:

Marek Čederle +421 905 712 182