Obchodné zastúpenie po celom Slovensku

Máte záujem o naše produkty? Chcete s nami spolupracovať? Kontaktujte obchodného zástupcu vo vašom regióne.

V skratke o nás

Sme najväčším distribútorom prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku so starostlivo vybudovanou sieťou profesionálnych reprezentantov a obchodných zástupcov. Zákazníkom poskytujeme ošetrenie pôdy komplexným a integrovaným systémom služieb.

Naše investície smerujú do neustálej modernizácie skladovacích kapacít, technológií balenia, morenia osív či plnenia agrochemikálií a priemyselných hnojív pre malospotrebiteľský trh.

  • Pesticídy

  • Osivá

  • Priemyselné hnojivá

  • Pohonné hmoty

  • Morenie osív

  • Nákladná doprava

  • Postrekové práce

monsanto
pioneer
limagrain
kws
finagro
rapool
saatbau
Dow agrosciences
DU PONT
Bayer
sumiagro
syngenta
omv
slovnaft
adama
arysta-life-science
basf
Agro Aliance
Lucagra
FN