KONTAKTY

Alchem strediská

Senica

Hlbocká 1034

905 01 Senica

Tel: +421 34 651 2703

Zvolen

Areál firmy UNIOS

Družstevná 1664/14

960 01 Zvolen

Tel: +421 45 532 4751

Prešov

Strojnícka 20

časť Šarišské Lúky

080 06 Prešov 6

Tel: +421 51 776 2970

Dolný Oháj

areál PD Dolný Ohaj

941 43 Dolný Ohaj

Tel: +421 35 658 2462

Obchodné zastúpenie

Ing. Pavol Raček

+421 905 715 463

Trsťan Ivan

+421 905 712 269

Ing. Jana Mullerová

+421 905 441 847

Ing. Marcela Žilinská

+421 905 549 404

Ing. Ľubomír Centko

+421 907 729 177

Ing. Michal Fronc

+421 918 614 044

Ing. Silvia Belzárová

+421 905 705 474